ГІП Матвієнко Д. О. Проєктне бюро

Будівельні технології

  • dmatvienko57@gmail.com
  • +380505912420 (Viber); +380673235703

Розробка ПОБ

Вид проєктно-технологічної документації у складі проєкту, яка містить рішення з організації будівництва об’єкта в цілому та, за необхідності, черги, пускового комплексу, відокремленої частини, частини об’єкта будівництва, підготовчих робіт.
ПОБ має містити загальні рішення з організації будівництва об’єкта в цілому. У випадку здійснення будівництва за чергами, пусковими комплексами ПОБ кожної черги, пускового комплексу має враховувати умови будівництва об’єкта в цілому.
З урахуванням матеріалів ПОБ формуються рішення з організації будівництва та з розподілу витрат щодо його фінансування і матеріально-технічного забезпечення.
ПОБ має бути ув’язаний з іншими розділами проєктної документації.
ПОБ розробляє генеральна проєктна організація із залученням, за потреби, інших проєктних або науково-дослідних організацій для розроблення окремих розділів проєкту.
Для капітального ремонту, реконструкції, технічного переоснащення існуючого об’єкта ПОБ розробляється із залученням замовника.
У ПОБ загальна тривалість будівництва, а також тривалість і послідовність виконання окремих етапів робіт визначаються шляхом календарного планування з урахуванням переліку та обсягів робіт, їх технологічного та організаційного взаємозв’язку.
У календарних планах будівництва об’єкта виділяються роботи з підготовки до будівництва (або розробляється календарний план на підготовчий період окремо).

3.jpg
3.jpg
3.jpg