ГІП Матвієнко Д. О. Проєктне бюро

Будівельні технології

  • dmatvienko57@gmail.com
  • +380505912420 (Viber); +380673235703

Охорона праці

Організація і виконання будівельно-монтажних робіт повинні відповідати вимогам:
- законодавства України про охорону праці (далі — законодавство);
- природоохоронного законодавства;
- нормативно-правових актів, що містять вимоги з охорони праці;
- державних стандартів системи стандартів безпеки праці (ССБП);
- державних будівельних норм (ДБН);
- правил безпечного зведення та безпечної експлуатації будинків і споруд;
- галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці, що затверджені у визначеному порядку;
- гігієнічних нормативів, санітарних правил і норм, затверджених Міністерством охорони здоров’я України.

Під час зведення будівельних об’єктів повинні бути вжиті заходи для запобігання впливу на працівників та населення, яке перебуває на прилеглій до будівельного об’єкта території, небезпечних і шкідливих виробничих факторів. За можливості впливу таких факторів необхідно розробити та реалізувати заходи щодо безпечного проведення робіт.
Вимоги до заходів із забезпечення безпеки праці необхідно зазначити у проектно-технологічній документації:
— проектах організації будівництва — ПОБ, — - проектах виконання робіт – ПВР.
Виконання будівельно-монтажних робіт без ПВР забороняється.

Забезпечення безпечних умов праці, додержання прав працівників відповідно до вимог чинного законодавства у сфері охорони праці на підприємствах покладається Законом України «Про охорону праці» на роботодавця.
Згідно із ст. 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен забезпечити функціонування системи управління охороною праці (СУОП) на підприємстві.

3.jpg
3.jpg
3.jpg
3.jpg
3.jpg